Шаңтөбе кенті үлгілі кітапханасы өскелең ұрпақты патриотизм, азаматтық рухта тәрбиелеу, жасөспірімдердің туған жер тарихына назарын аудару, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде қызмет ету үшін қажетті қасиеттерді қалыптастыру мақсатында оқырмандардың назарына «Солдаты мы и это наша слава» атты бейнеролигін ұсынады.
Модельная библиотека п. Шантобе с целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, привлечения внимания подростков к родной истории, формирования качеств, необходимых для службы в вооруженных силах Республики Казахстан представляет вниманию читателей видеоролик «Солдаты мы и это наша слава».

Видеоролик «Солдаты мы и это наша слава»

Добавить комментарий