Қазақтың ұлттық тағамдары халықтың мәнін, оның тарихын, мәдениеті мен дәстүрін толық көрсетеді. Ежелгі заманнан бері қонақжайлылық қазақ халқының ерекшелігі болғандықтан, үйдегі қонақтарға әрқашан тиісті қабылдау жүргізіліп, құрметті орын беріледі.

Шаңтөбе үлгілі кітапханасы оқырмандар назарына «Живет душа в традициях» бейнепрезентациясын ұсынады.

Казахская национальная кухня в полной мере отражает суть народа, его историю, культуру и традиции. Так как гостеприимство с давних времен было отличительной чертой казахского народа, гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место.

Модельная библиотека п. Шантобе   представляет вниманию читателей видеопрезентацию «Живет душа в традициях»  

«Живет душа в традициях» — Модельная библиотека п. Шантобе

Добавить комментарий