«Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» республикалық бағдарламасы өткеннің, бүгіннің және болашақтың көкжиегін жалғайтын өлке тарихы мен мәдени құндылықтарға жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік берді. Бағдарлама Степногорск қаласының кітапхана жүйесін заманауи қайта құрудың бастамасы болды. Бағдарламаның мақсаты-рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және көбейту. Степногорск өңірінің бағдарламасын жүзеге асырудағы алғашқы қадам ауылдық кітапханаларды мәдениет, ағарту және демалыс орталықтарын жаңғырту мәселесі болды. Осы бағдарлама шеңберінде кіші Отанның әлеуметтік дамуына көмектескен демеушілік көмек тетіктері енгізілді. «Степногорск Энергокомплекс» ЖШС, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Бестөбе кенті, Шаңтөбе кенті, Байқоныс аулы кітапханаларын 5,000 млн.т. сомаға толығымен жөндеді. Ғимараттың 1 қабаты толығымен жөнделді, 8,000 млн. т астам сомаға заманауи витраждар мен кіру тобы, керемет жарық фойесі орнатылды. Кітапхана қызметінің қоғамдық санасын жаңғырту процесінде дәстүрлерді, мәдениетті, тілді, музыканы, әдеби мұра мен патриотизмді дамыту маңызды. Осылайша төмендегі жобалар жасалды: «Туған жерім-тұнған шежіре», «Латиница – опора государственного языка», «Жан жылуы», «Болашаққа – кемел біліммен», «Мой родной город», «Ауылым – алтын бесігім», «Қазақстан қаламгерлерінің ұлы мұралары», «Кітапхана – болашақтың БІЛІМ, ІЗДЕНІС орталығы». «Рухани жаңғыру» бағдарламасы кітапхана қызметін дамытудағы жаңа басымдықтарды анықтады. Кітапхана көп функционалды, ақпараттық және демалыс орталығына айналады. Кітапханалардың цифрлық технологияларын дамыту үлкен маңызға ие. Рухани жаңғыру аясында кітапханалар Мәскеу қаласының электрондық кітапханасына қосылған. ВебРабистің автоматтандырылған кітапханалық бағдарламасы орнатылды. Цифрлық технологияның дамуы пайдаланушыларға электрондық қызмет көрсетудің заманауи формаларының кітапханалық қызметін жүргізуге мүмкіндік береді. Кітапхана қызметінің қоғамдық санасын жаңғырту процесінде дәстүрлерді, мәдениетті, тілді, музыканы, әдеби мұра мен патриотизмді дамыту маңызды. Осылайша төмендегі жобалар жасалды: «Туған жерім-тұнған шежіре», «Латиница – опора государственного языка», «Жан жылуы», «Болашаққа – кемел біліммен», «Мой родной город», «Ауылым – алтын бесігім», «Қазақстан қаламгерлерінің ұлы мұралары», «Кітапхана – болашақтың БІЛІМ, ІЗДЕНІС орталығы». «Рухани жаңғыру» бағдарламасы кітапхана қызметін дамытудағы жаңа басымдықтарды анықтады. Кітапхана көп функционалды, ақпараттық және демалыс орталығына айналады. Кітапхананың негізгі міндеті-қоғамның ақпараттық мәдениетін, оқуға деген тұрақты қызығушылықты, халықаралық қызметті дамытуда мақсатты көзқарасты қалыптастыру. Осылайша, Степногорск қаласының Орталық қалалық кітапханасы әдеби өлкетануды популизациялау аясында Минск, Қазан, Санкт-Петербург қалаларының ұлттық кітапханаларымен ынтымақтастықты дамытады.

Республиканская программа «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» позволила по новому взглянуть на историю края и культурные ценности, которые соединяют горизонты прошлого, настоящего и будущего. Программа стала началом современного преобразовании библиотечной системы города Степногорска. Цель программы сохранить и приумножить духовные и культурные ценности. Первым шагом реализации программы Степногорского региона был вопрос модернизации сельских библиотек в центры культуры, просвещения и досуга. В рамках данной программы были включены механизмы спонсорской помощи, которые помогли социально-экономическому развитию малой родины. ТОО «Степногорск Энергокомплекс», АО «Қазына Капитал Менеджмент» полностью оснастили библиотеки п. Бестобе, п. Шантобе, с. Байконыс на сумму 5,000 млн. т. С областного бюджета проведены ремонтные работы центральной городской библиотеки. Полностью отремонтированы 1 этаж здания, установлены современные витражи и входная группа, великолепное световое фойе на сумму более 8,000 млн.т. В процессе модернизации общественного сознания библиотечной деятельности важно развивать традиции, культуру, язык, музыку, литературное наследие и патриотизм. Так созданы проекты: «Туған жерім – тұнған шежіре», «Латиница – опора государственного языка», «Жан жылуы», «Болашаққа – кемел біліммен», «Мой родной город», «Ауылым – алтын бесігім», «Қазақстан қаламгерлерінің ұлы мұралары», «Кітапхана – болашақтың БІЛІМ, ІЗДЕНІС орталығы». Программа «Рухани жангыру» определила новые приоритеты в развитии библиотечной деятельности. Библиотека становится многофункциональным, информационным и досуговым центром. Ключевой задачей библиотеки является формирование информационной культуры общества, устойчевого интереса к чтению, целевого подхода в развитии международной деятельности. Так в рамках популиризации литературного краеведения центральная городская библиотека города Степногорска развивает сотрудничества с Национальными библиотеками городов Минск, Казань, Санкт-Петербург. Огромное значение имеет развитие цифровых технологий библиотек. Так в рамках Рухани жангыру библиотеки системы подключены к электронной библиотеке г. Москвы ЛитРес. Установлена автоматизированная библиотечная программа ВебРабис. Развитие цифровой технологии позволяет вести библиотечную деятельность современных форм электронного обслуживания пользователей.

«Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» республикалық бағдарламасы

Добавить комментарий