«Счастливая профессия — профессия библиотекарь» — Центральная городская библиотека

Әлемде көптеген мамандықтар бар. Олардың барлығы әртүрлі,  әрқайсысы адамдарға қажет. Бүгінде кітапхана-ақпарат алу ғана емес, кездесу және қарым-қатынас жасау орны. Сондықтан кітапханашының қызмет аясы кеңеюде. Библиографиялық тізімді құру кезінде ол еңбекқор ғалым, бұқаралық шараны өткізу – драматург, режиссер, суретші, сонымен